Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Obsługa mieszkańców    Ogłoszenia   Sprawy w urzędzie   Wydziały   Delegatury   Jednostki organizacyjne   Struktura Urzędu 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Komunikaty i ogłoszenia
Ogłoszenia o inwestycjach mogących wpływać na środowisko naturalne i innych
Postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia
Wykazy nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste, użytkowanie, najem lub dzierżawę
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Urząd Dzielnicy » Ogłoszenia » Komunikaty i ogłoszenia 
Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (6 października 2014)
Znak: UD-XII-WAB-U.6733.42.2014.EBA

Warszawa, dnia 06.10.2014r.

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 Ustawy z dnia 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2012.647.j.t.) oraz art. 10 ust. 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeksu postępowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. nr 98, poz. 1071 z 2000r. z późn. zm.), art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U z 2013r. poz. 594 t.j. ), art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 15 marca 2002r. o ustroju miasta stołecznego Warszawy ( Dz. U. Nr 41, poz. 361 ze zm. ) oraz § 17 uchwały Nr XLVI/1422/2008 Rady miasta stołecznego Warszawy z dnia 18 grudnia 2008r. w sprawie przekazania dzielnicom m.st. Warszawy do wykonywania niektórych zadań i kompetencji m.st. Warszawy ( Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 220, poz. 9485 ze zm. ), niniejszym zawiadamiam, że zostało wszczęte postępowanie administracyjne na wniosek Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego z dnia 15.09.2014r., skorygowany i uzupełniony w dniu 30.09.2014r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla rozbudowy sali selekcyjnej Wydziału Medycyny Weterynaryjnej , budynek Nr 24 na terenie SGGW na części działki nr ew. 114/2 z obrębu 1-10-12 przy ul. Nowoursynowskiej 159C w Dzielnicy Ursynów m. st. Warszawy.

W związku z powyższym zawiadamiam, że zgodnie z treścią art. 10 kpa strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w Wydziale Architektury i Budownictwa dla Dzielnicy Ursynów w pok. Nr 306 przy Al.KEN 61.

Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
© Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 871050 Wykonanie: AI