Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Prezydium Rady   Radni   Uchwały i stanowiska   Sesje Rady   Komisje    Wysłuchania publiczne   Archiwum   Jednostki pomocnicze 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Osiedle ETAP
Osiedle DĄBRÓWKA
Osiedle JEZIORKI
Osiedle PRAWDZIWKA
Osiedle WYCZÓŁKI
Osiedle PYRY
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Rada Dzielnicy » Jednostki pomocnicze 
JEDNOSTKI  POMOCNICZE DZIELNICY URSYNÓW m.st. WARSZAWY

W latach 1996 1998 z inicjatywy mieszkańców na ich pisemne wnioski ówczesna Gmina Warszawa – Ursynów utworzyła sześć jednostek pomocniczych gminy – osiedli, które funkcjonują do chwili obecnej.

Utrata mocy obowiązującej uchwał byłej Rady Gminy Warszawa – Ursynów kształtujących ustrój jednostek pomocniczych nie spowodowała likwidacji tych jednostek ale dla dalszego ich utrzymania koniecznym stało się nadanie im przez Radę Dzielnicy Ursynów nowych statutów dostosowując podstawy i zasady funkcjonowania jednostek niższego rzędu do obecnie obowiązującego prawa.

Celem działalności jednostek niższego rzędu – osiedli jest reprezentowanie interesów ich mieszkańców, pełniejsze zaspakajanie ich potrzeb, w tym przede wszystkim dotyczących warunków życia i zamieszkania, a także zapewnienia mieszkańcom uczestnictwa w życiu Dzielnicy Ursynów – we współpracy, w szczególności z organami Dzielnicy Ursynów.

Należy zwrócić uwagę na fakt, iż działalność władz Osiedli prowadzona jest
w domowych warunkach. Praca ich opiera się głównie na działalności społecznej, w niewielkiej grupie stałych działaczy z danego osiedla. Zaobserwowano bierność i brak zainteresowania szerszej społeczności mieszkańców osiedli  - mała frekwencja na zebraniach i wyborach.

Niedobory obiektów infrastruktury społecznej w sposób istotny ograniczają warunki prowadzenia działalności tych jednostek., mieszkańcy mają ograniczony wybór między sypialnią a wyjazdem poza teren osiedla, co sprawia, że zanikają więzi społeczne zwłaszcza wśród młodego pokolenia, a w konsekwencji – prowadzi to do niedorozwoju samorządności lokalnej.

Każde osiedle różni się pod względem liczby ludności, wielkości obszaru i hierarchii problemów, są to następujące osiedla:

I "OSIEDLE ETAP"
 • Uchwała Nr 189 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r..
 • Zajmuje obszar: od północnego wschodu ograniczona ulicą Dawidowską, obejmującą również posesje przylegające od strony północno-wschodniej do ul. Dawidowskiej na odcinku linii kolejowej Warszawa-Radom do ul. Karczunkowskiej, od zachodu linią kolejową Warszawa-Radom."
 • Powierzchnia około 9 ha,  liczba mieszkańców wg listy wyborców około 167 osób
 • Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców
 • Organem wykonawczym Zarząd Osiedla
 • Wybory władz na V kadencję odbyły się 16 listopada 2013 r.
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla - Pan PAWEŁ OSIŃSKI

II OSIEDLE PRAWDZIWKA"
 • Uchwała Nr 193 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r..
 • Zajmuje obszar: ograniczony od wschodu ul. Muchomora, od południa granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od zachodu ścianą Lasu Kabackiego, od północy terenem tzw. "Polany wewnątrz leśnej Lasu Kabackiego"."
 • Powierzchnia około 54 ha
 • Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców
 • Organem wykonawczym Zarząd Osiedla
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla - Pan MARIAN LATOSZEK wybrany na IV kadencję 28.02.2010 r.
 • Wybory władz na V kadencję wyznaczone są na dzień 16 marca 2014 r.

III "OSIEDLE WYCZÓŁKI"
 • Uchwała Nr 191 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r..
 • Zajmuje obszar: ograniczony od wschodu zachodnią ul. Poloneza, od południa północną stroną ul. Pląsy, od zachodu terenem kolejowym linii Warszawa Radom, od strony północnej wzdłuż Toru Służewieckiego i ul. Galopu."
 • Powierzchnia około 159 ha
 • Organem uchwałodawczym jest Ogólne Zebranie Mieszkańców
 • Organem wykonawczym Zarząd Osiedla
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla - Pan BERNARD ZAWŁOCKI wybrany na IV kadencję w dniu 11.06.2010 r.
 • W tym roku będą zorganizowane wybory na V kadencję.

IV"OSIEDLE DĄBRÓWKA"
 • Uchwała Nr 190 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r..
 • Zajmuje obszar: od północy ograniczona ul.Baletową, Puławską, ul. Jagielską z należącymi do niej posesjami wraz z ul. Jemiołuszki i południową granicą Lasu Kabackiego, od wschodu granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od południa granicą Gminy Warszawa-Ursynów, od zachodu wschodnią stroną ulicy Puławskiej, ul. Karczunkowską, ul. Sarabandy, wzdłuż zachodniej granicy terenów Szkoły Podstawowej Nr 96, ul. Klarnecistów, przedłużeniem ul. Kobzy i ul. Farbiarską.
 • Powierzchnia około 174 ha
 • Organem uchwałodawczym –  9 osobowa Rada Osiedla
 • Organem Wykonawczym – Zarząd Osiedla
 • Wybory na V kadencje odbyły się w dniu 7 lutego 2014 r.
 • Przewodnicząca Rady- Pani RENATA KACZKOWSKA
 • Przewodnicząca Zarządu – Pani IZABELLA JATYMOWICZ

V "OSIEDLE JEZIORKI"
 • Uchwała Nr 188 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r..
 • Zajmuje obszar: od północy ograniczony nasypem torów metra, ul. Czempińską, od wschodu przedłużeniem ul. Farbiarskiej w kierunku północnym zachodnią stroną ul. Farbiarskiej, ul. Klarnecistów i ul. Sarabandy do ul. Karczunkowskiej , dalej południową stroną ul. Karczunkowskiej do ul. Puławskiej, zachodnią stroną ul. Puławskiej, od południa granicą Gminy Warszawa- Ursynów, od zachodu granicą Gminy Warszawa-Ursynów (bez obszaru Jednostki Pomocniczej "Osiedle Etap")"
 • Powierzchnia około 816 ha
 • Organem uchwałodawczym –  15 osobowa Rada Osiedla
 • Organem Wykonawczym – Zarząd Osiedla
 • Wybory na V kadencję odbyły się w dniu 9 października 2013 r.
 • Przewodnicząca Rady Osiedla – Pan JANUSZ ŻÓŁTANIECKI
 • Przewodnicząca Zarządu Osiedla - Pani GRAŻYNA ŁASKA

VI "OSIEDLE PYRY"
 • Uchwała Nr 192 Rady Dzielnicy Ursynów z dnia 19 lutego 2013 r..
 • Zajmuje obszar:
 • od północy - ograniczony nasypem kolejowym metra, od wschodu -zachodnią ścianą Lasu
 • Kabackiego, od południa - ul. Tukana z przyległościami od str.płd., ul. Baletową od strony północnej, od zachodu - wschodnią stroną ul. Farbiarskiej, wsch. stroną ul. Puławskiej na odcinku ul. Baletowej i ul. Tukana."
 • Powierzchnia około 198 ha,
 • Organem uchwałodawczym –  15 osobowa Rada Osiedla
 • Organem Wykonawczym – Zarząd Osiedla
 • Przewodniczący Rady Osiedla - Pan WOJCIECH KOKOSIŃSKI  - od dniem 6.10.2008  
 • Przewodniczący Zarządu Osiedla Pan ZBIGNIEW KRZYSZTOSIAK
 • Wybory odbyły się na IV kadencję do Rady Osiedla 4.10.2010 r., wybory władz w dniu 12.10.2010 r.
 • W 2014 r w październiku będą organizowane wybory na V kadencję.

Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
© Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 3337 Wykonanie: AI