Ursynów Zarząd Dzielnicy Rada Dzielnicy Urząd Dzielnicy Dla mieszkańców Multimedia Wybory samorządowe 2014
 Aktualności   O Dzielnicy   Akty prawne   Plany zagospodarowania   Konsultacje   Miasto Smoleńsk   Zamówienia publiczne   Media 

  Wyszukiwanie zaawansowane 
UrsynówINFO  UrsynówSMS  Internetowe interwencje drogowe  Zapytaj burmistrza  Facebook  BIP
Porozumienie o współpracy 2002
Porozumienie o współpracy 2012
 
Urząd Dzielnicy Ursynów
Al. KEN 61 (metro "Imielin")
centrala: 22 54 57 100
fax: 22 54 57 291

Wydział Obsługi Mieszkańców
poniedziałek: 8.00-18.00
wtorek-piątek: 8.00-16.00
Informacja: 22 54 57 200
Osoby niesłyszące mogą skorzystać z pomocy pracownika znającego język migowy We speak English
22 54 57 156
22 54 57 301
   
Bezpłatna infolinia
800 120 177

Urząd Stanu Cywilnego
kancelaria: 22 443 13 37
małżeństwa: 22 443 13 38
  22 443 13 39
zgony: 22 443 13 36
urodzenia: 22 443 13 35
fax: 22 545 74 23

Referat Paszportów Nr 4
Wojewódzki Urząd Mazowiecki

tel.:    
22 85 51 006
fax:     
22 85 50 975

 
PROWADZONE PROGRAMY
Strona główna » Ursynów » Miasto Smoleńsk 
Dawna Gmina Ursynów opierała tę współpracę na obustronnej umowie. Porozumienie dotyczyło doskonalenia pracy samorządu lokalnego, wspierania rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości, wspomagania działalności organizacji społecznych, ochrony zabytków, oświaty, sportu, kultury, ochrony zdrowia oraz wspierania działalności mającej na celu wzajemne poznanie dziedzictwa historycznego i kulturowego obu narodów.

Przez ostatnie 10 lat Smoleńsk i Ursynów wymieniały się informacjami na swój temat oraz organizowały partnerskie spotkania.

Tragiczna katastrofa z 10 kwietnia 2010 r. nadała współpracy ze Smoleńskiem nowy wymiar i potwierdziła potrzebę kontynuacji porozumienia o współpracy. Kontakty między obiema jednostkami samorządowymi zintensyfikowały się poprzez wymianę korespondencji i wizytę przedstawicieli miasta Smoleńsk podczas Dni Ursynowa 2010 r.

Ponieważ za kontakty międzynarodowe z miastami odpowiada Miasto Warszawa, Dzielnica Ursynów podjęła kroki w celu zweryfikowania porozumienia z 2002 roku. 1 czerwca 2010 r. Rada Dzielnicy Ursynów podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia z inicjatywą podjęcia uchwały przez Radę m.st. Warszawy dot. zawarcia porozumienia między Miastem Stołecznym Warszawą a Smoleńskiem.

Jako że, Rada Miasta poprzedniej kadencji nie zdążyła zrealizować inicjatywy Rady Dzielnicy, obecny Zarząd Dzielnicy i Przewodniczący Rady Dzielnicy Ursynów m.st. Warszawy podjęli kroki mające na celu aktualizację umowy o współpracy. 12 maja 2011 roku Rada Miasta Warszawy jednogłośnie podjęła Uchwałę w sprawie zawarcia porozumienia o współpracy pomiędzy m.st. Warszawa a Smoleńskiem – miastem Federacji Rosyjskiej, a wykonanie uchwały powierzono Burmistrzowi Dzielnicy Ursynów.

Porozumienie takie podpisane zostało w Smoleńsku 12 marca 2012 roku przez Burmistrza Dzielnicy Ursynów - Piotra Guziała oraz Mera miasta Smoleńsk - Aleksandra Daniluka.

Zaktualizowane porozumienie dotyczy praktycznych aspektów funkcjonowania samorządu lokalnego, kultury, oświaty, sportu oraz szeroko rozumianej ochrony zabytków w kontekście wzajemnego poznania historycznego i kulturowego dziedzictwa obu narodów.

Co warto wiedzieć o Smoleńsku?
Jest to miasto leżące na obu brzegach górnego Dniepru. Jest administracyjnym, przemysłowym i kulturalnym centrum regionu smoleńskiego. Zajmuje powierzchnię 166,35 km2; liczba mieszkańców w styczniu 2009 wyniosła 315,6 tysięcy. Miasto leży na szlaku kolejowym z Warszawy do Moskwy, znajduje się na trasie z Moskwy do Białorusi, krajów bałtyckich, Europy Środkowej i Zachodniej. Klimat w Smoleńsku jest umiarkowany kontynentalny. Średnia temperatura w najzimniejszym miesiącu - styczniu wynosi -9,4 °, w najcieplejszym – lipcu - 17,1 °. Rozwija się tam przemysł odzieżowy, metalowy, spożywczy.

Smoleńsk to miasto o bardzo bogatej historii. Pierwsze wzmianki o nim jako ośrodku handlu i rzemiosła pochodzą z 863 roku. W 882 roku został włączony do Rusi Kijowskiej, a następnie w XII w. stał się stolicą samodzielnego księstwa. Na początku XV wieku jest w Wielkim Księstwie Litewskim, by w 1514 znaleźć się w granicach państwa moskiewskiego. Następnie w 1611 roku zostaje zdobyty przez wojska polsko-litewskie i przyłączony

do Wielkiego Księstwa Litewskiego, a od 1613 roku staje się siedzibą biskupstwa katolickiego. W połowie XVII wieku zostaje zajęty przez wojska rosyjskie, a ostatecznie jest przyznany Rosji w 1667 roku. Od 1708 to stolica guberni. W sierpniu 1812 roku zostaje zdobyty przez Napoleona, a w latach 1918-1919 jest w składzie Białorusi. Od 1929 stolica obwodu. Podczas II wojny światowej zostaje zajęty przez Niemców i prawie w całości zniszczony. W pobliżu miasta znajduje się Katyń.

Stara część miasta znajduje się na prawym brzegu rzeki. Najcenniejsze zabytki to: cerkwie - Św. Piotra i Pawła na Gorodiance (XII, XVIII w.), Joanna Bogosłowa na Wariażkach (XII, XVIII w.), Swirska (Michała Archanioła, XII w.), monastyr Wozniesieńskiego (XVII w.), Sobór Uspieński (XVII-XVIII w.), obwarowania miejskie z bramami i basztami (1596-1602), klasycystyczne budowle użyteczności publicznej (XIX w.).

Wiele pięknych zdjęć ze Smoleńska można obejrzeć na stronie http://www.smoladmin.ru/photo/photo.php O Polakach mieszkających w Smoleńsku i Organizacji „Dom Polski” w Smoleńsku mogą Państwo przeczytać na stronie http://www.na-grebne.ru/pol

Wszyscy chętni mogą wejść na oficjalna stronę Administracji Miasta Smoleńska www.smoladmin.ru

Administracja  |  Redakcja  |  Mapa serwisu  |  Zgłoś błąd  |  O serwisie
© Copyright by Dzielnica Ursynów m.st. Warszawy, 02-777 Warszawa, al. Komisji Edukacji Narodowej 61      Liczba odwiedzin: 31223 Wykonanie: AI